Το προϊόν προορίζεται και πωλείται σαν διακοσμητικό χώρου – αρωματικό.

Τα προϊόντα που εμφανίζονται περιέχουν επίπεδα τετραϋδροκανναβινόλης κάτω από 0,2%, που είναι το επιτρεπτό όριο στην Ελλάδα , και δεν έχουν καμία ψυχοτρόπο ιδιότητα. Είναι νόμιμα στην Ευρώπη και στις περισσότερες χώρες του κόσμου λόγω αυτής της ιδιότητος.